Er din sprøyte klar til sesongen 2018 ?

Er din sprøyte klar til sesongen 2018 ?

10 gode tips til klargjøring av sprøyta (fra Hardi)

1.Først og fremst er det en god idé å lære din sprøyte at kjenne, så du ved, hvordan bom, væskesystem og controllere fungerer.

2.Kontrollér at bommen er stabil. Justér og spend eventuelle løse bolter.Bevegelige deler smøres med syrefri olje. Kontrollér også på TWIN sprøjter, om afvigerleddet er stabilt. Justér avvikerkoblingen hvis nødvendigt.

3. Din sprøyte har forhåpentlig vært sikret med kjølevæske vinteren igjennom. Hvis maskinen ikke ble rengjort optimalt, før den ble pakket sammen for vinteren, skal kjemikalierestene skylles ut, innen den egentlige klargjøring påbegynnes. Avmonter endedeksler på bomrør, filtre etc. og skylle systemet igjennom med rikelig rent vann. Husk å gjøre dette på et sted egnet til rengjøring.

4. Kontrollér manometer. Benytt en ny dyse, f.eks. en 025 (lilla) og sprøyt ved 3 bar, kontrollér flowet i et minutt. Det skal være 1 liter vann i målekanten. Er det ikke det, skal manometeret skiftes.

5. Kontrollér dysene. Utskiftning av dyser avhenger av bruken av kjemikalier. Vi anbefaler at man skifter dyser hvert år eller hvert annet år, avhengig av bruk. For slitte og tilstoppede dyser, gir dårlige resultater i åker'n.

6. Kontrollér pumpa. Det må ikke lekke væske ut av drenhullet. Sikkerhetssjekk av pumpa anbefales etter kjørt 100.000 da. En HARDI membranpumpe kan holde ca. 25o.000 da med den riktige service og vedlikeholdelse.

7. Kontrollér hastighetssensorer, kalibrér flow og test AutoHeight og SafeTrack funksjoner. Husk ved AutoHeight å vaske og tørke skumgummiputen.

8. Kontrollér at alle filtrene er rene og intakte. Hvis de er møkkete så ta filtrene ut og rengjør dem lett med en tannbørste. Skyll etter med rent vann, eventuelt kjølevæske og sjekk for utettheterr.

9. Skyll slanger og rørsystem med rent vann. Sjekk for lekkasjer.

10.Vi anbefaler et ettersyn av din sprøjte hos din forhandler hvert 3. år.