Akershus Traktor kjøper 70% av Skogteknikk AS

Akershus Traktor kjøper 70% av Skogteknikk AS

Akershus Traktor AS og Skogteknikk AS har i dag signert avtale hvor Akershus Traktor kjøper 70% av aksjene i Skogteknikk AS.

Skogteknikk AS ble grunnlagt i 1985 av Olav Fladby, da de startet importen med Rottne skogsmaskiner. I dag ledes selskapet av Ole Thomas Fladby, og i tillegg til Rottne, er firmaet også importør av Posch vedmaskiner, Logmax aggregater, SP maskiner aggregater og Bracke markberedningsutstyr. Det jobbes også med å utvide produktporteføljen ytterligere. Skogsteknikk AS henvender seg i første rekke til skogsentreprenører.

- Å komme inn under en større organisasjon er noe jeg har vurdert i lengre tid. For tre år siden tok vi kontakt med Akershus Traktor og med dagens signering er vi i mål, uttaler Ole Thomas Fladby, daglig leder i Skogteknikk AS, og legger til – For oss er dette et valg for videre vekst, og vil gjøre Skogteknikk AS mer robust. I dag er vi kun fire ansatte, noe som lett kan sette oss i en sårbar situasjon. Derfor er det betryggede å være en del av Akershus Traktor.

- Akershus Traktor ønsker flere ben å stå på, og vi har stor tro på en bærekraftig utnyttelse av skogen, sier Ole Hveem, daglig leder i Akershus Traktor. – Selv om Skogteknikk AS nå blir et datterselskap av Akershus Traktor, så ønsker vi at Skogteknikk AS beholder sin egenart og ansatte. Vår målsetting for Skogteknikk AS er å bruke synergiene i de to selskapene for å utnytte potensialet i markedet, og styrke vår satsning på skog.

Rottne, som er den største leverandøren til Skogteknikk AS, har vært informert om planene i lang tid, og er meget positiv til at Akershus Traktor går inn på eiersiden. Sammen med Skogteknikk AS ser de et potensial for fortsatt vekst i Norge.

Skogteknikk AS har flesteparten av sine kunder på østlandet, hvor de i dag har flere etablerte servicepartnere. Samarbeidet med disse vil fortsette som før. Med Akershus Traktor AS på eiersiden og tilgang til deres avdelinger og serviceverksteder, ser man muligheter for vekst utover dette, særlig på Vestlandet og nord for Dovre. Her vil Akershus Traktors avdelinger i Trøndelag og på Eide være viktige med hensyn til service og salg.

Skogteknikk AS holder i dag til på Gjerdrum, men vil etter hvert flytte inn i Akershus Traktors lokaler på Jessheim.

Industrivegen 16
2069 Jessheim

Sentralbord: 63 94 85 80
Faks: 63 97 40 12