Terrasem kombisåmaskin

Terrasem kombisåmaskin

Direktesåing med presis tilførsel av gjødsel i en og samme operasjon.

Den anerkjente TERRASEM-serien såmaskiner fra Pöttinger tilbys nå som kombisåmaskin. Ved hjelp av såteknologien som brukes i direktesåmaskiner, kan mikro og makronæringsstoffer tilføres samtidig med såkornet. Optimale vekstforhold oppstår under spiring og bidrar til økt totalutbytte. En stor fordel ved direktesåing er at bare en kjøring er nødvendig for påføring av både gjødsel og frø.

Den nye IDS (Intelligent Distribution System) allsidig og kostnadseffektivt

Konstant og riktig fordeling av såkornet i alle nedføringer er mulig takket være det unike fordelerhodet som gir optimale betingelser for spiring. Fordelerhodet har et patentert retursystem der frø tilbakeføres til luftstrømmen gjennom en trakt.

Hver nedføring kan lukkes individuelt ved hjelp av IDS, som automatisk reduserer frømengden i fordelersystemet under såing av kiler eller halve drag. Det overskytende frøet returneres til stigrøret via et traktsystem. Med entreprenører i tankene, gjør TERRASEM det enkelt å lage faste kjørespor. En annen fordel er den helt eksakte frømengden som leveres til hver enkelt nedføring, den sikrer jevn avlingutvikling og sparer såfrø.

Godt tilpasset jordbearbeidingsverktøy for vellykket såing

TERRASEM kan tilføre kunstgjødsel ved bruk av Dual-Disc Exakt-skjær. Forklart ved at kunstgjødsel tilføres mellom hver dobbelrad gjennom skjær påmontert skålenhetene på TERRASEM såmaskin. Regulering av gjødslingsdybden kan utføres uavhengig av dybde på harving og såing. Overflaten blir så pakket over hele arbeidsbredden før frøene blir sådd. Dual-Disc Exakt-skjær plasserer et lager av gjødsel i en perfekt posisjon for å kunne tilføre kornets røtter næring. Metoden sparer gjødsel og reduserer tap av næringsstoffer, den framskynder også planterøttenes utvikling og bidrar til langsiktig økt avkastning.

Avgjørelsen om hvilken gjødslingsmetode som bør velges avgjøres av jordstruktur, avling og nedbørsmønstrene i hver region. Sett i lys av økende gjødselpriser, nye typer gjødsel, nye forskrifter og miljølover, ser Pöttinger betydningen av kombisåmaskiner og direktesåing. Det vil betale seg å benytte presisjonsgjødsling i fremtiden. Pöttinger TERRASEM direktesåmaskin med gjødsling integrert, gjør dette til en kombimaskin som dekker en lang rekke behov og driftsforhold.

Industrivegen 16
2069 Jessheim

Sentralbord: 63 94 85 80
Faks: 63 97 40 12