Vi skal forhandle Giant minilastere

Vi skal forhandle Giant minilastere

Akershus Traktor har inngått en avtale med Hymax AS. Avtalen omhandler et stort antall maskiner og partene forventer at uttaket av maskiner til landbruk har vel så stort potensialet som anleggsmarkedet på lengre sikt.

Hymax AS er importør av Giant minilastere, som blir produsert i Nederland av selskapet Tobroco.
Maskinene har en solid posisjon og er kjente som fleksible og svært pålitelige maskiner i både utleie og anleggsmarkedet. De leveres i størrelse fra 1 til 6 tonn og med et enormt utvalg av redskaper, slik at de er anvendelige til mange arbeidsoppgaver. Maskinene og mye av tilleggsutstyret er spesialberegnet for å løse oppgaver for de fleste kundegrupper. Eksempelvis landbruk, borettslag, kommuner osv.

Hymax har importert disse maskinene i 10 år og har lykkes svært godt med maskinene gjennom utleieselskaper og generelt i anleggsmarkedet, men har aldri fått skikkelig «sving» på salget mot lanbruksmarkedet. For å få fart på salget til landbruket er det nå tegnet en avtale med Akershus Traktor.

Akershus Traktor AS har en svært god markedsposisjon og er representert med verksteder, salg og service i store deler av landet. Dette er vi overbevist om at vil gi synergieffekter for begge selskaper. Deres tilstedeværelse og kunnskap om landbruk og bondens behov har vært avgjørende for valget av samarbeidspartner uttaler Glenn Mellegaard, daglig leder i Hymax AS

Ole Hveem som er vår daglig leder har stor tro på at Giant maskinene vil være et positivt tilskudd til eksisterende produkt portefølje, og være med å bidra til å gjøre selskapet enda mere attraktivt for våre kunder.

Akershus Traktor AS har pr i dag 15 avdelinger over det ganske land, som sysselsetter 135 mennesker. Vi er importør av blant annet Pöttinger, Holms, Multione med flere. Samt at vi er forhandler av Valtra taktor i tillegg til en rekke andre produkter fra leverandører som Globus, Kuhn, Kesla og med flere. 

Avtalen omhandler et stort antall maskiner og partene forventer at uttaket av maskiner til landbruk har vel så stort potensialet som anleggsmarkedet på lengre sikt.
Vi har stor tro på at dette samarbeide skal gi en «vinn vinn» situasjon med gode synergieffekter for begge selskaper. Dette vil til syvende og sist gagne de som velger å investere i disse flotte maskinene, uttaler begge sjefene.

 

 

Gigant

Industrivegen 16
2069 Jessheim

Sentralbord: 63 94 85 80
Faks: 63 97 40 12