Akershus Traktor blir Valtra Eksklusiv.

Akershus Traktor blir Valtra Eksklusiv.

Akershus Traktor sin fremtid er nå avklart, selskapet forblir en av bransjens største aktører og blir Valtra Eksklusiv forhander.

Akershus Traktor blir Valtra Ekslusiv

Etter noe ventetid kan vi omsider bekrefte at Akershus Traktor består som selskap. Vi blir en franchisetaker i Eik kjeden med våre avdelinger. Vi får Valtra eksklusivitet i våre distrikter og skal selge Valtra traktorer, Fendt tresker og tilhørende reskapsportefølje. Akershus Traktor vil få tilgang på hele Fendt sin "Green and Gold harvesting" linje. Detaljer rundt redskapsporteføljen kommer vi tilbake til når dette er endelig avklart.

"Vi i Eikmaskin er veldig fornøyde med å få med Akershus Traktor inn i Eik familien. De har en enorm erfaring og kunnskap på gras og tresker. Med denne avgjørelsen er mange brikker falt på plass og vi ser frem mot å utvikle kjeden videre. Eimaskin sin målsetning er at våre franchisetakere skal være proffe og lønnsomme. Eik kjeden skal være tilstede der kunden er, for å kunne gi best mulig service og oppfølging, sier administrerende direktør Trond Kjempekjenn i Eikmaskin AS".

"Vi gleder oss til å samarbeide med Eikmaskin og kjeden, og er veldig fornøyd med løsningen som nå har fremkommet for Akershus Traktor, sier administrerende direktør Ole Hveem i Akershus Traktor".

Vi vil igjen påpeke at tidligere Lantmännen Maskin Midt-Norge sine avdelinger i dag er en del av Akershus Traktor, disse er Stjørdal, Verdal, Klett, Fosen og Troms. De vil fortsatt være med videre.

Samtidig ekspanderer vi og vil fremover være Valtra representant i Vestfold og Telemark, sier Salgsdirektør Tom Erik Eie. Vår intensjon er at mesteparten av dagens organisasjon i områdene videreføres. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er endelig bekreftet.

Akershus Traktor skal forhandle Claas produkter ut september 2016, etter denne dato vil vi fortsatt serve våre Claas kunder med deler og service. Det vil være helt trygt å handle Claas av Akershus Traktor også i tiden fremover.

OlegTomErik

Vi gleder oss til å samarbeide videre med både eksisterende og nye kunder.