Hulleberg Maskin med tre nye traktorer fra CLAAS

Hulleberg Maskin med tre nye traktorer fra CLAAS

Entreprenørfirmaet Hulleberg
Maskin på Næroset ble opprettet i 2001 av Johan Hulleberg og blir i dag ledet
av sønnen John Alex Hulleberg.vassaasen

Hulleberg Maskin har en stor maskinpark med blant annet traktorer og gravemaskiner, og jobber med graving og massetransport og veivedlikehold, som snøbrøyting , strøing og kosting i Næroset og Moelv. De har fire fast ansatte og leier inn ekstra ved behov.

Hulleberg Maskin har nå fått tre nye CLAAS traktorer: en stk AXION 850 og 2 stk
ARON 650. Med disse tre nye traktorene har Hulleberg hatt 8 CLAAS’er siden
2010, og de er godt fornøyd. Traktorene går 1000 – 1500 inntektsbringende timer
i året.

Å handle med Lantmännen Maskin på Hamar er de svært godt fornøyd med. Servicen
de får på Hamar er det ikke noe å utsette på. «Vi får aldri nei for å låne
utstyr når hvis behovet melder seg, og de er alltid villige til å finne en god
løsning for oss», avslutter John Alex Hulleberg.