Kjære kunde

Kjære kunde

Våre Claas kunder skal være trygge på at vi i uoverskuelig fremtid vil ivareta dere som vi gjør i dag. Vi vil ha tilgang på Claas deler i lang tid, kompetansen og utstyret har vi, dermed vil vi kunne utføre service som i dag. Vi vil også være ansvarlig for den garantien du har på ditt produkt i dag, så lenge den gjelder.

Som dere sikkert er kjent med har Lantmännen AB besluttet å ikke videreføre avtalen med Claas når denne går ut i september 2016. I praksis betyr dette at vi som forhandler etter denne dato ikke lenger har anledning selge nye Claas produkter.

Det jobbes nå aktivt med å avklare Akershus Traktors fremtid. Målet er fortsatt at selskapet skal gå inn i EIK kjeden som selvstendig forhandler, i den form det er i dag. Den videre prosessen vil fastsette det endelige produktutvalget vi skal forhandle fremover.

Det som er sikkert er at Akershus Traktor vil bestå med den kompetansen og erfaringen vi har bygd opp gjennom de 27 årene vi har eksistert. Vi vil fortsatt være en betydningsfull aktør i bransjen og jobbe for å opprettholde det vi er mest kjent for, nemlig et svært godt ettermarked! Våre kunder har alltid stått i fokus, og vil også gjøre det i fremtiden!

Det gleder oss stort at mange kunder har kjøpt sitt nye Claas produkt også den siste tiden, og at dere har uttrykt at dere føler dere veldig trygge på dette valget. Ofte er det forhandleren og menneskene som er den viktigste faktoren i en traktor-, tresker- eller redskapshandel.

Vi har en rekke nye flotte Claas produkter på lager, i tillegg til god tilgang på nye produkter ut avtaleperioden med Claas. Det vil fortsatt være helt trygt å kjøpe Claas produkter i tiden fremover.

Vi takker for samarbeidet så langt, og gleder oss til det videre, langsiktige samarbeidet!

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller bare ønsker en prat.

Med vennlig hilsen

Akershus Traktor