Klar for utlevering! Nå kan kundene komme.

Klar for utlevering! Nå kan kundene komme.

Vi nøyer oss ikke med å levere ut en håndfull treskere,- hele 16 CLAAS skurtreskere står nå klare til overlevering til kunder på Jessheim.

Lantmännen Maskin/Akershus Traktor har nå skurtreskere klare for utlevering til våre kunder i Midt-Norge, Hedmark og Akershus. En betydelig klargjøringsjobb pågår for at våre kunder kan stille klare med ny tresker til årets innhøsting. Vi gleder oss stort til å gjennomføre igangkjøring og opplæring når sesongen starter.

CLAAS var Norges mest solgte skurtresker i 2014, og har vært det så og si hvert eneste år siden 2002, uansett størrelse, klasse eller farge. Hittil i årets treskerår har vi solgt hele 27 nye Claas treskere, og fortsatt har vi flere handler på gang!

«Om CLAAS blir 2015-sesongens mest solgte tresker, vet vi ikke før medio oktober, men vi ligger svært godt an i forhold til våre prognoser» sier Salgsdirektør Tom Erik Eie.

Mange kunder har valgt CLAAS fordi de vet at med CLAAS skurtresker vil de få kapasitet, kvalitet og komfort som få andre merker, om noen, kan matche.

Vi takker alle våre kunder for tilliten, og ønsker nye kunder velkommen!