Lantmännen Maskin avvikler sitt importselskap i Norge

Lantmännen Maskin avvikler sitt importselskap i Norge

Det er nå gjort kjent at Lantmännen Maskin senest september 2016 avvikler sitt importselskap i Norge. Det er viktig å poengtere at Akershus Traktor (AT) fortsatt vil bestå, og at Lantmännen konsernet viderefører sitt eierskap. Selskapet går inn i Eik-kjeden som selvstendig forhandler, noe som innebærer en betydelig forsterkning for Eik Maskin.

Det er nå gjort kjent at Lantmännen Maskin senest september 2016 avvikler sitt importselskap i Norge. Det er viktig å poengtere at Akershus Traktor (AT) fortsatt vil bestå, og at Lantmännen konsernet viderefører sitt eierskap. Selskapet går inn i Eik-kjeden som selvstendig forhandler, noe som innebærer en betydelig forsterkning for Eik Maskin.

AT er nå i dialog med AGCO/Eik Maskin om hvordan forhandlerstrukturen skal se ut fremover samt hvilke produkter de enkelte avdelinger skal forhandle. Dette er en prosess som prioriteres høyt og vil være svært avgjørende for AT’s videre omfang. Vi skal gjennomføre denne prosessen grundig.

Kart tegnet, men detaljene mangler

AT har drøyt 110 medarbeidere i selskapet, og alle opplever noe uro og usikkerhet i disse dager. Det er svært viktig at prosessen gjøres grundig, for dette handler om fremtiden for selskapet og våre medarbeidere. Prosessen skal forberede oss på de endringer i markedet vi vet kommer, slik at selskapet står sterkt i fremtiden.

Selv om diskusjonene og forhandlingene har pågått en stund, er det en rekke elementer som fortsatt er uavklart. Kartet er tegnet, men det er for tidlig å gå ut med detaljer. Vi skal ha fart i denne prosessen samtidig som vi gjør dette på en grundig og korrekt måte.

Det er også viktig å nevne at AT inkluderer tidligere Lantmännen Maskin Midt-Norge. Vi opplever at mange kunder har oppfattet det dithen at våre avdelinger i Midt-Norge skal avvikles, pga merkenavnet Lantmännen Maskin. Dette er avdelinger under det juridiske selskapet Akershus Traktor og er med i prosessen med AGCO/Eik Maskin.

Hva betyr dette for våre kunder?

Akershus Traktor fortsetter som før og er like opptatt av å skape fornøyde kunder som vi alltid har vært. Vi skal levere de produkter som er solgt og fortsatt blir solgt i tiden fremover. Vi skal utføre service som avtalt, levere deler og hjelpe våre kunder når behovet oppstår.

Når det gjelder våre Claas-kunder vil vi fortsatt følge opp alle våre garantiforpliktelser, utføre service og levere deler i mange år fremover. Det skal være trygt å være Claas-kunde av Akershus Traktor fremover.