Hybran Syntet

Transmisjonsolje for Traktorer

Hybran Syntet

Hybran Syntet er et unikt produkt som er lettflytende ved lave temperaturer. Oljen reduserer både drivstofforbruk og driftsforstyrrelser på maskinen – spesielt vinterstid. Hybran Syntet er en helsyntetisk transmisjons- og hydraulikkolje av typen UTTO.Oljen er spesielt beregnet for systemer med våte bremser og den gir en spesiell god funksjon ved lave temperaturer da viskositeten ved – 20o C er mindre enn 1/3 sammenlignet med tradisjonelle oljer. Produktet har dessuten svært lang levetid samt innehar drivstoffbesparende egenskaper.