Multi Syntet EP 1.5

Smørefett

Multi Syntet EP 1,5

Multi Syntet EP 1,5 – et utmerket syntetisk smørefett for en maskinpark med tungt belastede glide- og rullelagre. Smørefettet fungerer meget godt både ved lave – og høye temperaturer ved stor belastning både sommer som vinter. Forbruket av smørefett er vesentlig lavere enn forbruket av smøreolje så ekstrakostnadene ved å velge det beste smørefettet er små.